Topic outline

 • REXUS Managing Resilient Nexus Systems through Participatory Systems Dynamics Modelling

  Partile interesate in cadrul primului atelier REXUS

  Nexus

  Înțelegerea și gestionarea interacțiunilor complexe dintre apă, energie, alimentație și mediu. Pe măsură ce cererea crește, există o creștere a competiției pe resurse între apă, energie, agricultură, pescuit, creșterea animalelor, silvicultură, minerit, transport și alte sectoare cu impact imprevizibil asupra mijloacelor de trai și asupra mediului (FAO 2011).

  Proiectul Rexus își propune reducerea decalajul dintre științe și politici, trecând de la gândirea Nexus la realizarea Nexus. Acesta reunește instrumente științifice și viziunea integrată necesare pentru a analiza condițiile reale, inclusiv conflictele și riscurile climatice.

  Zone de studiu
  Concepte

  Alianțe de Învățarea și Acțiune (AIA / LAA)


  Grupuri de factori interesați selectați dintr-o gamă mai largă din diferite domenii, inclusiv factori de decizie, sectorul privat (de exemplu, furnizorii de apă și energie), grupuri de cetățeni, fermieri și uniuni ale consumatorilor, ONG-uri, factori de decizie, inclusiv entități finanțatoare etc.


  Accentul AIA va fi pus pe învățarea prin acțiune și pe co-dezvoltare, mai degrabă decât pe transferul de cunoștințe prin învățarea comună, acolo unde nu există experți.

  Modelare participatorie a sistemelor dinamice

  Un model de sistem este o abordare care oferă o înțelegere îmbunătățită a interdependențelor domeniilor NEXUS (apă – energie – alimente – climă), precum și a interacțiunilor dinamice de-a lungul timpului. Prin acest concept se oferă instrumente matematice pentru a încadra, înțelege și analiza complexitatea NEXUS. Modelarea este centrată în mod explicit pe analiza structurii sistemelor, urmărind să descrie numeroasele relații circulare, interconectate, de întărire, de echilibrare și dinamice (chiar cu decalaj în timp) dintre componentele sale.


  Soluții bazate pe Natură (NbS) și Adaptare bazată pe ecosistem (EbA)

  NbS este un concept nou, definit ca acțiuni inspirate de, susținute de sau copiate din natură (Cohen-Shacham et al., 2016; EC, 2015) care:

  • preia diverse caracteristici și procese naturale într-o manieră sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al resurselor;

  • sunt adaptate sistemelor locale la diverse scări spațiale, redefinind rolul naturii în mediile urbane, rurale și naturale; și

  • se confruntă cu provocări sociale, de mediu și economice, care conduc la multiple beneficii și susțin dezvoltarea durabilă și reziliența.

  Adaptarea bazată pe ecosistem (EbA) este o soluție bazată pe natură care valorifică biodiversitatea și serviciile ecosistemice pentru a reduce vulnerabilitatea și a construi reziliența la schimbările climatice.


 • Identificarea resurselor existente, a presiunilor si a principalelor provocari societale

  Pasul 1: Cartarea resurselor, activităților și a infrastructurii


  Pasul 2: Cartarea presiunilor și a impactului

    

  Pasul 3: Dezvoltarea diagramei relațiilor cauzale CLDs

    

 • Măsurile ce trebuie implementate pentru atingerea obiectivelor agreate

 • Viziunea pentru Lunca Dunarii

 • Topic 4